Skånsk musik & underhållning med värme, känslor & attityd!

Boka Jonas Wernefort med hans band Livekollektivet, ensam eller olika sättningar & storlek på produktioner.
Som musikartist, entertainer, quizledare, med gästartister, i olika koncept & produktioner.